Agencja Bezpiecezenstwa (Internal Security Agency) David Smith
Agencja Bezpiecezenstwa (Internal Security Agency)

The is the logo of Poland's Counter Intelligence Service the Agencja Bezpiecezenstwa (Internal Security Agency or ISA)

© Symbols.com